Kategorie

Výrobci

Objednávka zboží

 • telefonicky Po - Pá 8 -16 hod na mobilní číslo: +420 775 037 437
 • e-mailem kdykoliv na adresu info@majoranka.cz

Provozovatel neakceptuje objednávky pod 200,- Kč pro neúměrné náklady s realizací objednávky.

Způsob dopravy

Zboží expedujeme prostřednictvím české pošty.
Poštovné platné pro Českou Republiku činí 100,- Kč včetně DPH.
Při objednávce nad 1500,- Kč včetně DPH je poštovné zdarma!
Balné neúčtujeme!!!

Dodací lhůta

Zboží dodáváme podle vytíženosti (tzn. podle počtu došlých objednávek) v rozmezí od 3 do 10 pracovních dnů (většinou je balíček expedován do týdne). Pro doručení je nutný kontaktní telefon.

Způsob platby

 • dobírkou
 • platebním převodem na účet: 2063586183/0800
  Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky (je uveden např. na stránce sledování objednávek). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

Ochrana dat

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení "Záručního listu"), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména ust. § 409 a násl.

Reklamační řád

 1. Vznik reklamace
  Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující (do doby uznání reklamace za oprávněnou poté uhradí v plné výši prodávající kupujícímu vzniklé náklady na přepravu) pokud není dohodnuto jinak s prodávajícím telefonicky. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v původním obalu a to do 4 dnů od přijetí zboží.
 2. Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího
  Prodávající si ponechává lhůtu 30ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí.

Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy